Vandringsleder

Beskrivning: 

Här kan du läsa mera om olika vandringsleder som finns i Närpes

Nämpnäs vandringsleder

Välkommen till Nämpnäs för att motionera i vacker natur, men också för att ta del av vår bys historia! Föreställ dig det strävsamma liv som levts under århundraden i denna karga kustby, som av naturliga skäl haft fiske som sin huvudsakliga näring! Men ibland har Nämpnäs varit skådeplats för de mest osannolika händelser!

Mossbergets naturstigar

Den södra stigen är 2,4 kilometer lång och den norra är 3 kilometer. Stigarna är markerade så det är lätt att hitta, de möts och bildar en slinga på 5,4 kilometer.

Utanför ungdomsföreningens lokal i Böle finns en karta över naturstigarna. Därifrån kan besökare ta med sig kartor. Vid både den södra och den norra naturstigen finns en parkeringsplats.
Norra leden startar från Böle sandväg. Kör längs Bölevägen och fortsätt in på Böle sandväg cirka 2 kilometer. Södra leden startar från Mossvägen, cirka 1 kilometer söder om Böle ungdomsförenings lokal

Goljatleden

Goljatlelden är ca 18 km lång och utmärkt i terrängen med skyltar och gula markeringar. Goljatleden startar vid hörnet av skidskyttearenan på Vargbergets fritidscentrum. Leden går från Vargberget till skogen kring svartbäck och där träffar man på jungfrudanser, raststugor, en roparsten och finnhörnet. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6942607 E: 215212

Valsbergets vandringsled

Strax under 3 km lång. Längs med leden finns mycket att se bl.a en grotta, djävulsåkrar och fornminnen. Det finns också en utsiktsplats med grillplats där man kan njuta av vyer över Övermark med möllorna i bakgrunden. Leden startar vi hembygdsgården men man kan även starta där själva stigen börjar vid Bergsvägen 34. Det finns låda med kartor på båda ställena, men det är bättre parkeringsmöjligheter vid hembygdsgården. Koordinater för hembygdsgården: ETRS-TM35FIN N: 6955016 E: 223288

Velkmossa vandringsled

Velkmossa vandringsled startar på andra sidan vägen från Velkmoss byagård, Ribackvägen 94 och är 9 km tur/retur. Stigen är markerad med gul markering i terrängen. Längs vandringsleden som går till Viitala i Petalax finns forngravar och gamla boplatser och även ett fågeltorn. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6971020 E: 215932: 215932

Risnästräskstigen

Risnästräskstigen i Övermark, 0,9km till grillkåtan vid Risnästräsket och 2,1 km runt träsket. Start från parkeringsplatsen vid Heide skogsväg. Det finns en roddbåt om man vill ta sig ut på träsket. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6963477 E: 214123

Erklasstigen

2km tur/retur. Start från begravningsplatsen, koordinater ETRS-TM35FIN N: 6964124 E: 224240

Erklasstigen i Pörtom är en naturstig alldeles invid Närpes å som rinner genom byn. Naturstigen slingrar sig längs med ån i ungefär en kilometer och är ett populärt utflyktsmål såväl för ortsbor som för mer långväga gäster. På vägen finns ett par grillplatser och den uppmärksamma vandraren hittar små överaskningar vid sidan av vägen.

Fållbäckstigen

Fållbäcksstigen på Högåsen går genom skogen söder om Högåsen. Det är en 6.5 km lång stig som går genom varierande terräng och är utmärkt med gula märken. Start från Högåsens sportstuga. Här finns förutom en vandringsstig också möjlighet till bastu och isbadstunna. Vintertid finns det ett skidspår. Koordinater ETRS-TM35FIN N: 6951949 E: 219851