ETRS-TM35FIN N: 6938617 E: 207828

Tieto

Adress: 
Prästövägen 30