Den som vill beundra skärgården från havssidan kan göra en utflykt till Gåshällan ute i Bottenhavet. Ön är ett par hundra meter bred och ca 800 m lång. På norra ändan av ön finns den f.d lotsstugan och på södra delen den nedlagda sjöbevakningsstationen. (Södra delen av Gåshällan kallas också Långbådan.) Båda stationerna hålls numera i skick av frivilla krafter. Gåshällan hör till Natura 2000. Större delen av ön är fågelskyddsområde, vilket begränsar rörelsefriheten på ön under häckningstiden 1.5-15.7.

Lotsstugan -Skepparklubbens samlingspunkt

Lotsstugan blev färdig år 1909 och finns kvar än idag även om Gåshällans lotsstation lade ner sin verksamhet 1968. Forststyrelsen hyr ut Gåshällan åt Skepparklubben Närpes rf som har haft Gåshällan som sin samlingspunkt sedan 1970. Skepparklubbens medlemmar sköter om att underhålla bl.a lotsstugan, bryggor, ett båthus, en bastu, ett grillhus och en lekstuga. Under sommaren ordnas olika aktiviteter som te.x Öppet hus dag med fisksoppa, diplomutdelning och havsdans. Sommartid är Gåshällan en viktig samlingsplats för dagens båtägare och andra intresserade. Det är meningen att Gåshällan skall finnas till för alla. Den som vill kan ta ett dopp i havet och njuta av en vedeldad bastu och grillplats finns tillgänglig för den som vill grilla.

Naturstation Gåshällan

I f.d. Gåshällans sjöbevakningsstation är Naturstation Gåshällan r.f. verksam sedan våren 2006. Föreningen vill främja och utveckla bevarandet av skärgårdstraditioner och skärgårdskultur med beaktande av den känsliga naturen och fågellivet i enlighet med Forststyrelsens direktiv gällande användning av markområden.

Naturstationen lämpar sig för båtfolk, lägerskolor, företag, privatpersoner, fågelskådare, kurser och andra grupper av olika slag. Stationen erbjuder inkvarterings-, mötes- och bastuservice åt grupper på beställning.

Naturstationens hemsida www.gashallan.fi

  • Gåshällan

Information

Telefon: 
Gåshällan: +358 (0)40 198 9814, Naturstation Gåshällan:
E-post: 
skepparklubben@narpes.fi naturstation@gashallan.fi