Operation Stella Polaris var en hemlig operation under andra världskriget med syfte att flytta känsligt underrättelsematerial från Finland till Sverige så att det inte skulle hamna i Sovjetunionens händer. Operationen hade sin bas i den lilla fiskebyn Nämpnäs i Närpes, varifrån arkivet skeppades till svenska hamnar. Till minne av detta har man rest ett monument i form av en sten på Österfjärdsvägen i Nämpnäs.

Information

Adress: 
Österfjärdsvägen, Nämpnäs