Närpes kyrka är en av de medeltida kyrkorna i Österbotten och den äldsta delen av kyrkan byggdes 1435. Fram till 1770-talet har den även byggts ut ett flertal gånger med korsarmar och förstugor.

Kyrkans altartavla föreställer korsfästelsen och är målad 1803 av den svenske kyrkomålaren Pehr Hörberg. Det mest unika föremålet i kyrkan är krucifixet från 1400-talet. Predikstolen är från 1730-talet och sex gravstenar från 1600-talet har bevarats inne i kyrkan.

De långa raderna av kyrkstallar, sockenmagasinet, sockenstugan, och prästgården gör området till en unik och historisk kyrkomiljö.

Kyrkan är öppen må-fr 8.00-15.00

Information

Adress: 
Kyrkvägen 21, 64200 Närpes
Telefon: 
0407117692 må/ma/mon-on/ke/wed 8-16
E-post: 
narpes.pastorskansli@evl.fi