Sport

Beskrivning: 

Här kan du läsa om olika sport- och idrottsplaner.

Ishall

Ishallen Hallis som byggdes 1995 upprätthålls av ett aktiebolag; Ab Sydösterbottens ishall med Närpes stad som majoritetsaktieägare. Ishallen öppnar i början av augusti och stänger i regel per den sista mars. Mycket av istiden i Hallis går åt till träning för Kraft Hockeys lag men det finns också allmänhetens istid när vemsomhelst får ge sig ut på skrinnskorna. Istider hittar man på kraft hockeys hemsida www.krafthockey.fi

Mosedals idrottsplan

Närpes stad vill skapa förutsättningar för stadens invånare och föreningar att bedriva en kvalitativ och mångsidig idrottsverksamhet.

I Mosedal finns idrottsplan för fotboll och friidrott, läktare med skyttebana, ishall, uteishockeyrink, basketbollplan och bollhall som sätts upp vintertid och tas ner på sommaren.