03 June 2023
Skolavslutning

Vi firar, som alltid, skolavslutningen på Fagerö!

08 June 2023
Fotbollsvecka i Närpes

Veckans aktiviteter fokuserar på gemenskap mellan olika lag, åldrar och nationaliteter genom de aktiviteter som ordnas. Bland annat framhävs de matcher som spelas under veckan. Under lördagens ordnas gåfotboll för seniorer samt en gemenskapsturnering dit alla är välkomna.

24 June 2023
Midsommardans

Midsommardagen bjuds det upp till dans på Fagerö! Tomas Fantz och Replay står för musiken.

28 June 2023
Allsång på Hembygdsmuseums område i Pörtom

Vi sjunger tillsammans från allsångshäftet och underhållande musikprogram .
Allsång på museiområdet onsdagen 28 juni kl 18.30. Sören Storbäck, A-K Burman och Yngve Lithen . Lotteri.

01 July 2023
Pörtom hembygdsmuseum och kafe öppet

Muset öppet , guidning möjligt. Kafe i Lillstugan.