Närpes reser sig ur havet

Landhöjningen är ett fenomen som i Närpes är påtagligt och det som idag är skog och åkermark var tidigare havsbotten. Landet höjer sig i Närpestrakten med drygt 8 cm per år och påverkar vår omgivning mycket synligt när naturen omkring oss ändras i takt med landhöjningen. Landhöjningen orsakade länge huvudbry för invånarna längs kusten som inte förstod varför strandlinjen flyttades. Man antog att det var vattnet som minskade när hamnar blev grundare och när man kunde odla där tidigare generationer hade fiskat. På 1700 och 1800 talet lärde man sig läsa av vattennivåskilnaderna och insåg att vattnet inte sjönk i samma takt utan olika mycket i olika delar av Östersjökusten, nu kunde man konstatera att det inte är vattnet som sjunker utan i stället är det landet som stiger.

Nu fick man nya frågor att besvara. Vad orsakar landhöjningen? Har kanske jordklotet varit upphettat och håller på och svalnar och skrynklar ihop sig och orsakar den ojämna utvecklingen? I mitten av 1800 talet kom man med teorin att stora delar av norra jordklotet en gång varit täckt av stora ismassor. Med tiden insåg man att inlandsisen under den senaste istiden, som slutade för 10 000 år sedan, tryckte ner den elastiska jordskorpan som efter att isen smält sakta men säkert höjer sig igen och ger oss stora ytor nytt land. Ungefär 1km2, dvs 100 ha, varje år. Orsaken till att landhöjningen är så stor i just Kvarken beror på att istäcket över Nordeuropa var som tjockast just här, cirka 3000 meter och det gjorde att landet pressades ner mer och nu höjer sig mer. Enligt beräkningar kommer landet om 2000 år att ha höjt sig så mycket att det i kvarken finns en landförbindelse över till Sverige. De senaste åren har man också börjat spekulera i att klimatförändringarna som gör att polarisarna smälter och havsnivåerna stiger, kan påverka landhöjningen. Kanske blir det t.o.m så att landhöjningen och höjningen av vattennivån tar ut varandra.