Mittistan

Mittistan är som namnet säger huset som finns mitt i stan!  Här finns Hotel och restaurang Red&Green, en välbesökt konsthall med nya utställningar varje månad, Frans Henriksonssalen med bio, konserter, föreläsningar, konferenser osv.Här finns också flera friskvårdsföretag: Gym MG Depån, Wellness Fysio, City Dental, Sydmedi och kbf Medi samt IT-företagen Pool och Dynamonet. På www.mittistan.fi hittar du info am allt som händer i huset. Konserter, bio, föreläsningar, utställningar osv